Informasjon til klubbene

INFORMASJON TIL KLUBBEN


OVERNATTING OG BESPISNING
Alle deltagerne overnatter på Trara skole, som har nær beliggenhet til både idrettshall, Stjernehall og sentrum. Det er gode parkeringsmuligheter på den aktuelle skolen, og utenfor både ishallen og idrettshallen. Arrangementet starter opp lørdag 6. juni, men det er muligheter for ankomst med overnatting på skolen allerede fredag 5. juni. Det blir ikke matservering til utøverne 5. juni, men det blir satt opp en kiosk på Trara skole.
Deltagerne vil få servert mat, avhengig av hvilket tilbud de er påmeldt. Menyen vil inneholde brødmat, varmmat og frukt og grønnsaker til mellommåltid. All matservering vil foregå i Stjernehallen.


BYOPPVISNING
Alle deltagere møtes i Turnhallen, Turngata 4, hvor vi skal defilere i tog gjennom sentrum ledet av musikkorps. Når vi ankommer oppvisningsarenaen på Dampskipsbrygga i Fredrikstad, vil Fredrikstad Turnforening åpne arrangementet med sitt åpningsshow. Alle deltagerne vil få muligheten til å se dette showet, før oppvisningen fortsetter med troppenes egne særtroppinnslag.

Oppvisningen vil foregå på en scene med matteareal på 12 x 14 m. Grunnet usikkert værforhold, settes det opp telt over scenen med høyde 5 m. Det settes også opp tribuner, slik at publikum får maksimalt ut av sin oppvisningsopplevelse. Her ønsker vi at alle tropper skal delta med egne særtroppoppvisninger. Husk at man må tilpasse sin oppvisning med tanke på arealet og høyden på oppvisningsarenaen. Tilgjengelig utstyr denne dagen er diverse voltputer, airfloor ca. 12m og to trampetter. Har din tropp behov for ytterligere utstyr, må dette medbringes på egenhånd. Vi holder av et lite areal til oppvarming bak scenen denne dagen.  

By-oppvisningen vil være på Dampskipsbrygga fra kl. 12.00 – 16.00. Dette er et gratis arrangement som er svært publikumsvennlig med tribuner foran scenen, diverse salgsboder, gode priser på spisesteder og andre morsomme aktiviteter. Vi håper at mange foresatte, familie og venner vil ta turen til Fredrikstad denne lørdagen for å skape god stemning og oppleve en morsom turndag i sentrum.

Når gymnastene er ferdig med sine oppvisninger, kan troppen følge en rebusløype tilbake til Stjernehallen for bespisning. 

Musikk
(dette gjelder både lørdag og søndag):
· Liten tropp, maksimalt antall 20 gymnaster har 3 min varighet.
· Stor tropp, 20 gymnaster og oppover har maksimalt 4 min varighet. · Gymnaster 6-9 år (søndag), minimum 12 gymnaster og oppover har maksimalt 3 min varighet.
Tidene gjelder fra musikken skrues på til musikken er ferdig.

Vi ber om at klubbene raskest mulig vil laste opp sin musikk på dropbox «Gymnastikkfestival Fredrikstad 2020». Det må være WAW. fil eller tilsvarende kvalitet på musikk, godt merket med navn på tropp på filen. Det gir oss muligheten til å klargjøre programoversikten til de ulike oppvisningene, slik at alle involverte parter møter godt forberedt.


WORKSHOP
Lørdag ettermiddag og søndag formiddag fortsetter vi med full aktivitet i våre ulike idrettshaller. Innleide trenere med høy kompetanse og stort engasjement skal holde ulike workshops for våre deltagere. Workshopene vil bli brukt til oppvisningene på søndag. De konkrete valgmulighetene vil være:

· Akrobatikk med internasjonale trenere hvor man får mulighet til å lære:

    · Toer akrobatikk

    · Treer akrobatikk

    · Kast og pyramider

· Dans

· Parkour

· Baskettrampett


Det vil også være sosiale aktiviteter som:

· Skogslabyrint 

· Fotooppgaver 

· Turnorientering 

· Natursti

· Disco i Stjernehallen

Hver gruppe kan komme med 3 ønsker i forhold til workshops. Vi kan ikke garantere at dere får alle ønskene, men bestreber oss for å oppfylle minimum et ønske per gruppe. Dette gjøres ved påmelding. 


OPPVISNING I STJERNEHALLEN SØNDAG
Søndag 7. juni inviterer vi til et innholdsrikt turnshow med god lyd og lys. Her kan foresatte, familie og venner se deltakernes oppvisninger i Stjernehallen, kl. 14.00 eller 16.30. Oppvisningene vil være identiske, men for å sikre at flest mulig publikum får muligheten til å se showet, har vi satt opp to show.
Det vil være salg av diverse mat og drikke i hallens kafeteria.
Inngang koster kr 150,-

Oppvisningen vil altså bestå av innslag fra de ulike workshopene, «lær på stedet», paraturn, gjesteopptredener og enkelte særtroppoppvisninger.
Oppvisningsarenaen består av matter 12 x 20m. Tilgjengelig utstyr er diverse voltputer, airfloor ca. 12m og to trampetter. Har din tropp behov for ytterligere utstyr, må dette medbringes på egenhånd. Vi holder av et bestemt område bak scenen til oppvarming og forberedelser.

Gymnastene oppholder seg på markerte sitteplass på tribunen under showet og hentes ned i god tid før deres innslag. 

Gymnaster 6–9 år 
Vi ønsker alle gymnaster i alder 6–9 år velkommen til å delta på Gymnastikkfestivalen Fredrikstad 2020 søndag 7. juni. Gymnastene vil kunne delta på workshops og ha et «lær på stedet». De vil også kunne få mulighet til å vise sin særtroppoppvisning dersom de har dette.

FACEBOOK ARRANGEMENT
Vi har opprettet en arrangement på Facebook, «Gymnastikkfestival 2020 Fredrikstad». Meld deres interesse på dette arrangementet og del morsomme og gode opplevelser fra arrangementet, med alle deltagerne her. Vi vil hele tiden oppdatere festivalsiden for info om Gymnastikkfestivalen.

DIVERSE
Arrangementet har kapasitet til å ta imot 500 gymnaster. Vi følger «førstemann til mølla prinsippet», så vær rask med påmelding dersom din tropp ønsker å delta. Klubben kan melde på deltagerne via linken «Gymnastikkfestival 2020 Fredrikstad» på Fredrikstad Turnforening sin hjemmeside, fredrikstadturn.no.
Mer detaljert logistikkplan og informasjon kommer så fort vi har fått påmeldingene.

Dere vil bli møtt av våre «verter» i oransje t-trøyer, som er tilstede under hele arrangementet. Still gjerne spørsmål eller si ifra til disse personene, dersom det skulle være noe. 

Vårt fokus denne helgen er at alle barn og ungdommer skal oppleve glede, fellesskap og mestring gjennom mange flotte oppvisninger og ulike turnaktiviteter. Vi har valgt ikke å involvere noen form for konkurranse denne helgen. Håper alle er positive og motiverte for å delta på dette arrangementet, slik at vi sammen skaper en god og minnerik opplevelse for våre barn og ungdommer.

Levert avIdrettenOnline