Barn med fysisk funksjonsnedsettelse

Vi vil legge opp til tilpasset aktivitet
og øvelser ut ifra hver enkelt
utøvers fysiske forutsettinger.
Hovedfokuset vil være stor glede
og mestringsopplevelse ved fysisk
aktivitet i et trygt læringsmiljø.
Levert av IdrettenOnline