Stjerneakrobater barn og ungdom med Downs syndrom

Vi vil legge opp til høy aktivitet,
glede og mestringsopplevelse,
samtidig som de vil lære inn nye
momenter. Vi tar i bruk både sal og
grophall for å skape et godt og trygt
læringsmiljø. Aktivitet og øvelser
vil være lagt opp ut ifra hver enkelt
utøvers fysiske forutsettinger.


Levert av IdrettenOnline