Besøksadresse:
Fredrikstad Turnforening
Turngata 4
1606 Fredrikstad

Postadresse;
Postboks 151
1601 Fredrikstad

post@fredrikstadturn.no
www.fredrikstadturn.noDaglig leder:Vivi Ann Evensen
Mobil: 988 44 818Vaktmester:Jacob Jørgensen

Org.nr. 971 432 187

Kontonr: 1000.11.83538
Powered by: Bloc