Gymlek 2 - 5 år

Her vil dere møte dyktige instruktører
som motiverer barna til fysisk
aktivitet. Instruktørene benytter
musikk under salaktivitetene for å
skape engasjement i tillegg til rytmeferdigheter
hos barna. Vi benytter
også vår attraktive grophall som
en aktiv del av hver time. Barna vil
få korte og konkrete oppgaver i løpet
av timen, for å fremme barnets
utvikling av både konsentrasjon,
koordinasjon og grunnleggende
motoriske ferdigheter. Det er lagt
vekt på stor aktivitet tilrettelagt i et
trygt læringsmiljø. Sosial lek blir
brukt som hovedverktøy for utvikling
kombinert med mange repetisjoner.Levert av IdrettenOnline