Fredrikstad Turnforening

Fredrikstad Turnforening

Renovering av taket på Turnhallen

Postet av Fredrikstad Turnforening den 3. Sep 2015


Renovering av utvendige tak

Det har vært vannlekkasjer gjennom taket i Turnhallen over en tid, og en skadeinspeksjon viste at takkonstruksjonen har store fuktskader. Som en følge av lekkasjene har det også blitt vannskader i vegg, gulv og tak inne i apparatrommet i området mot grophallen.

Det som nå har skjedd, er svært uventet fordi det ble lagt nytt tak på Turnhallen etter en brann i 1995, altså for kun 20 år siden. Byggforsk sin levetidsbetraktning for denne type tak viser en levetid på 50 år.

Under inspeksjonen ble taket åpnet, og det viste seg at leggeanvisningen for taksteinen ikke er fulgt når det gjelder dimensjoner på sløyfer og lekter, og lufting i møne og raft. Resultatet er for dårlig lufting mellom undertak og sementstein som dermed har gitt kondens og fuktskader på treverket i takkonstruksjonen. Konklusjonen fra de bygningsfagkyndige var at taket i sin helhet måtte legges om, og likeså at innvendige vannskader måtte utbedres. Kostnadene er totalt beregnet til 2,869 millioner kroner, og dette er et kjempestort løft for vår forening.

Arbeidene ble igangsatt i juni måned, og vil fortsette utover høsten. Hittil er takene mot bakgården utbedret/under utbedring, og i dette ligger utskifting av skadde bygningsdeler, gode tekniske løsninger, sementstenen blir skiftet ut med skifer, bedre isolering og utbedring av innvendige skader.

Det blir nødvendigvis en del mindre partikler og støv tilbake etter disse omfattende arbeidene ute og inne, og derfor innkalles det til dugnad kommende onsdag i Turnhallen. Styret håper at mange medlemmer og deres nærmeste setter av noen timer og hjelper oss slik at vi kan ønske velkommen til høstsemesteret i rene og hyggelige lokaler.

Ut på høsten vil vi trenge hjelp til oppussing av festsalen og materialrommet. Dette kommer vi tilbake til senere.

Styret0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline